Ik ben eigenaar

 • SVK De Poort regelt alles én u geniet van een gegarandeerde huuropbrengst. Het SVK zorg voor:
  • Het huurcontract en de plaatsbeschrijving;
  • De maandelijkse betaling van de huur;
  • De brandverzekering (inboedel);
  • De organisatie van de herstellings- en onderhoudswerken ten laste van de huurder;
  • Het onderverhuren van uw woning;
  • De begeleiding van de onderhuurder
 • SVK's worden erkend door de Vlaamse overheid. U sluit een huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt doorverhuurt aan kandidaat-huurders. U ontvangt maandelijks de huur en u blijft genieten van alle zekerheden en voordelen uit de woninghuurwet.
 • U krijgt extra zekerheid. Het SVK betaalt altijd stipt, zelfs wanneer uw woning niet verhuurd is. Bovendien krijgt u nooit te maken met wanbetalers. SVK De Poort is immers uw huurder en draagt dus alle huurdersverplichtingen.

Voordelen

Uw woning verhuren via SVK De Poort geeft u vele voordelen:

 • Gegarandeerde huuropbrengsten;
 • Het vermijden van leegstand van uw woning;
 • Geen riscio op langdurige en lastige gerechtelijke procedures;
 • De garantie dat u uw woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met normale slijtage);
 • Een verlaagd tarief onroerende voorheffing (2,4% ipv 3,97%);
 • Een verlaagd BTW-tarief bij nieuwbouw (12% ipv 21%);
 • (Exclusief) recht op renovatiepremies voor SVK;
 • Samenwerking met een professionele partner;

Wij ontzorgen de eigenaar en nemen grotendeels de adminsitratieve, financiële en juridische opvolging op ons, uzelf hoeft geen contact te onderhouden met de bewoners.

Bijkomend voordeel is uiteraard de wetenschap dat u mee helpt bouwen aan een betaalbare en kwalitatieve huurmarkt.

Kwaliteit

Een woning, verhuurd via SVK De Poort, dient te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen: 'Woningnormen SVK', die u via mail kunt opvragen.

Wij vragen aan u volgende documenten voor te leggen:

 • Conformiteitsattest;
 • Blanco elektrische keuring;
 • EPC-attest;
 • Recente keuring (of onderhoudsattest) van de verwarmingsinstallatie (of via syndicus bij gemeenschappelijk systeem);
 • Bij appartementen: jaarafrekening kosten (via de syndicus);
 • Reglement van inwendige orde (indien aanwezig);
 • Aanslagfiche onroerende voorheffing (KI);

Wanneer de kwaliteit onvoldoende blijkt kunnen wij u begeleiden bij inschatting, prijsaanvragen, opvolging en premieaanvragen van renovatiewerken. De Vlaamse Overheid voorziet voor de eigenaar die verhuurt aan een SVK volgende premies:

 • Verbeteringspremie;
 • Vlaamse renovatiepremie;
 • Sociale dakisolatie-, beglazings- en spouwmuurisolatiepremie;
 • Diverse lokale premies (per gemeente);
 • ...

Als u de werken uitvoert in een woning die u verhuurt aan een SVK, kunt u belastingsvermindering krijgen.

Zie ook: premiezoeker.be, wonenvlaanderen.be, energiesparen.be, vlaanderen.be

Huurprijs

SVK De Poort vraagt geen comissieloon, maar wel een redelijke huurprijs (15-20% lager dan de marktprijs);

De huurprijzen worden in hoofdzaak berekend op de mogelijke bezettingsnorm van uw eigendom. Kwaliteit (afwerkingsgraad), ligging en algemeen wooncomfort zijn eveneens een beïnvloedende factor. We kijken zeker ook naar de betaalbaarheid voor onze huurders: van het hoofdinkomen mag namelijk maximum 1/3 besteed worden aan wonen.

De huurprijzen zijn gegarandeerd en jaarlijks indexeerbaar op uw vraag.

Huurcontract

Er wordt een huurcontract voor minimum 9 jaar getekend. Dit zorgt voor een redelijke woonzekerheid voor de onderhuurder.
De huurprijsbetaling, voor een conforme woning, wordt opgestart nadat het onderhuurcontract getekend werd.

We begeleiden u met :

 • Aanvraag conformiteitsattest;
 • Aanvraag plaatsbeschrijving;
 • De registratie van het contract en de plaatsbeschrijving;
 • De afhandeling van de premie-aanvragen bij inhuurname na renovatie;
Terug

  Benieuwd? vragen? Wij helpen u graag verder!

  OPENINGSUREN

  Enkel op afspraak

  Neem contact op