Nieuws

#Woningteller

De Poort voor Wonen en Werk zoekt op korte termijn minstens 20 bijkomende woningen om de mensen in de meest precaire omstandigheden te helpen. Daarom doen we mee aan de campagne #woningteller van HUURpunt. We gaan ervoor om tegen 1 november 2021 de…

Lees meer

Overlijden Peter Vermeulen

Met het plotse overlijden van Peter Vermeulen verliezen ook de medewerkers van De Poort een gewaardeerde collega en goede vriend. Als bezieler van Stal13 opknapperij zette hij zich in voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Hij gaf onze…

Lees meer

Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie werkt het onthaal van De Poort met aangepaste openingsuren. Tussen 19 juli en 12 augustus kan je er enkel terecht op weekdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Op 13 augustus is het onthaal uitzonderlijk gesloten. De…

Lees meer

De Poort behaalt Qfor-WSE kwaliteitscertificaat!

Enige tijd geleden doorliep De Poort een screening van de werking door het auditbureau CertUp. De audit was in functie van het behalen van het Qfor-WSE-Certificaat. Waarom is WSE kwaliteitsregistratie voor De Poort een belangrijk punt?…

Lees meer

Paasverlof

Tijdens het paasverlof, van 6 tot en met 16 april, is het onthaal enkel open in de voormiddag van 8.30 u tot 12.00 u.

Lees meer

Uitganspunt woonmaatschappij

Tegen 1 januari 2023 komt er een nieuwe woonmaatschappij waarbij sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen gaan samenwerken. Wij blijven streven om de mensen met de hoogste woonnood hierbij centraal te stellen. Om dit te…

Lees meer

SVK De Poort wil verplicht attest

De Poort vzw verhuurt in het Kortrijkse enkel huizen met een conformiteitsattest, en is voorstander om dit door te trekken naar de private huurmarkt. Nog te veel huizen worden verhuurd zonder dat de elektriciteit in orde is, waar het binnen regent…

Lees meer