Lancering SVK Pro 2020

SVK PRO GEPUBLICEERD

Lancering nieuwe procedure: samenwerking met sociale verhuurkantoren

Op 1 december 2020 lanceerde de VMSW de procedure SVK Pro 2020 naar private initiatiefnemers. Via SVK Pro wil de VMSW private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

28 SVK’s waarvan het werkgebied verspreid is over heel Vlaanderen, stapten in deze procedure in. U vindt deze SVK’s en (het deel van) hun werkgebied waarmee ze deelnemen op de website van de VMSW.

Hoe verloopt SVK Pro?

De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SVK’s. De SVK's bezorgden hiervoor een lastgeving en een ingevulde indicatieve behoeftebepaling aan de VMSW. Hierin gaven de SVK's aan hoeveel nieuwe woningen ze wensen, of er een mix met private woningen mogelijk is, de gewenste locatie, …

U kunt nu kandideren ten laatste op 1 februari 2021. De VMSW beoordeelt de inschrijvers op basis van de uitsluitings- en selectiecriteria. Daarna nodigt de VMSW geselecteerde kandidaten uit om een voorstel in te dienen. De VMSW controleert deze voorstellen en reikt ze nadien aan de SVK’s aan. De VMSW stelt dus een lijst op van geïnteresseerde ontwikkelaars of kandidaat-verhuurders die woningen willen verhuren aan SVK’s.

Vanaf dan neemt het SVK de rol van aanbestedende overheid over. Het SVK kan met de geselecteerde kandidaten onderhandelen over de ingediende voorstellen en deze afstemmen op de concrete wensen. In deze fase kan eventueel nog een afwijking van de behoeftebepaling die het SVK eerder aan de VMSW bezorgde.

Op basis van objectieve criteria stelt het SVK een rangschikking op van de onderhandelde voorstellen. Ten slotte kan er met de geselecteerde initiatiefnemer(s) een overeenkomst gesloten worden.

Waarom is SVK Pro interessant voor u?

SVK Pro biedt verschillende voordelen voor het SVK en de private initiatiefnemer(s). Wat zijn de voordelen voor u?

  • Gewaarborgd rendement

Bent u geselecteerd en komt u tot een overeenkomst met een SVK? Dan heeft u al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan een SVK, bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).

  • Zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan een SVK (pas opzegbaar na 15 jaar).

  • Verlaagd btw-tarief

Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar verhuurt aan een SVK, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in plaats van 21%).

  • Transparante procedure

De procedure loopt volgens de wetgeving overheidsopdrachten. De VMSW treedt in de eerste fasen op als aanbestedende overheid voor de SVK’s.

  • Algemene voordelen van sociaal verhuren

Woningen verhuren aan een SVK kent meerdere voordelen. Zo garandeert het SVK u uw maandelijkse huurinkomsten, geniet u een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing… U vindt een volledig overzicht van deze voordelen op de website van de VMSW.

Doet u mee?
Bent u geïnteresseerd en wilt u zich kandidaat stellen voor SVK Pro 2020? Dan vragen wij u een aantal documenten in te dienen ten laatste op 1 februari 2021 via e-Procurement. Welke documenten dit zijn, vindt u op de website van de VMSW.

Meer informatie?
De VMSW organiseert digitale infosessies voor geïnteresseerde kandidaat-inschrijvers op de volgende tijdstippen:

  • Donderdag 7 januari 2021, om 10u
  • Maandag 11 januari 2021, om 14u

Tijdens deze sessies kunt u ook vragen stellen over de nieuwe procedure. Deze vragen en bijhorende antwoorden publiceert de VMSW nadien op hun website.

Schrijf u hier in voor de SVK Pro-infosessies via de inschrijvingslink.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kan u terecht op de website van de VMSW of bij svkpro@vmsw.be

Terug