Renovate Europe

BENHUUR was als voorbeeldwoning voor sociaal en energiezuinig verbouwen voor de sociale huurmark aanwezig op in het Europees Parlement op 8 oktober 2019 Renovate Europe is een politieke communicatiecampagne met de ambitie om de energievraag van de EU-gebouwenvoorraad tegen 2050 met 80% te verminderen door middel van wetgeving en ambitieuze renovatieprogramma's. Het versnellen van de snelheid van renovatie is een belangrijk instrument in de strijd tegen klimaatverandering en zal grote voordelen opleveren voor mensen, hun kwaliteit van leven en de economie.

Terug