Update 5 - Covid19: Nationale Veiligheidsraad

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vrijdag 24 april bijeengekomen om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen.
Op basis van deze strategie werd beslist om het fysieke contact binnen de kantoren van De Poort zo beperkt mogelijk te houden.
Vandaar dat het onthaal in onze gebouwen verder gesloten blijft voor publiek en dit tot 18 mei, fase 1A en 1B van de exitstrategie.
Onze medewerkers blijven uiteraard bereikbaar om de basisdienstverlening te kunnen garanderen.

Terug