Werkloosheid in tien jaar nooit zo laag

Als erkende partner van de VDAB zijn we als De Poort trots om ons steentje te kunnen bijdragen tot deze positieve trend. Binnen het TWE-traject (tijdelijke werkervaring) begeleidt Team Werk niet-werkende werkzoekende via stages naar een duurzame betrekking op de arbeidsmarkt. Aangezien het traject niet leeftijdsgebonden is, komen zowel jongeren als oudere werkzoekenden in aanmerking voor deze kwalitatieve begeleiding.
De Poort is ook erkend als bureau voor gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB). We bieden personen met een arbeidshandicap begeleiding en opleiding aan om zo door te stromen naar het normaal economisch circuit.

We zullen ons in 2019 nog harder inzetten om de tewerkstellingssituatie van kansengroepen te verbeteren!

Het artikel kan je terugvinden op de website van De Standaard: Werkloosheid in tien jaar nooit zo laag

Terug