#Woningteller

De Poort voor Wonen en Werk zoekt op korte termijn minstens 20 bijkomende woningen om de mensen in de meest precaire omstandigheden te helpen. Daarom doen we mee aan de campagne #woningteller van HUURpunt. We gaan ervoor om tegen 1 november 2021 de kaap van 20 bijkomende huurwoningen te ronden.

We zijn dus dringend op zoek naar verhuurders die hun woning bij ons in beheer willen geven. Onze vorderingen zijn live te volgen op onze website. Op dit moment staat de teller op tien woningen.

Gevolgen van crisis
Het initiatief voor de campagne komt vanuit HUURpunt en SVK ZOVL dat een significante stijging (65% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar!) van inschrijvingen tijdens de periode van januari t.e.m. mei 2021 opmerkt. Die stijging van aantal inschrijvingen is ook bij SVK De Poort merkbaar. Vooral mensen in precaire jobs met onzekere statuten lijken te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis en daarvan kondigen de gevolgen zich nu al aan.

Wat we nu nodig hebben is een sterke stijging van het aanbod en initiatieven die zorgen dat vrijkomende sociale woningen in de eerste plaats gaan naar die gezinnen die er het meeste nood aan hebben. Daarom het initiatief van de #woningteller. De bedoeling is om het vooropgestelde doel van aantal nieuwe woningen te bereiken tegen eind dit jaar.

Samen sterk
Deze actie is uiteraard geenszins een competitie onder de SVK’s maar veeleer een gezamenlijk statement en inspanning vanuit de sector. Een overzicht van alle deelnemende SVK's vind je op de website van Huurpunt.

Terug