Over De Poort vzw, voor wonen en werk

Over De Poort

Ontstaan
De Poort vzw werd opgericht in 1986 en de eigenlijke werking ging van start op 15 januari 1988.
Het doel is om de kansen van kansarmen op een gezonde, menswaardige woongelegenheid te vergroten.
De Poort vzw is ook erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling en werkt aan de verbetering van de tewerkstellingssituatie van kansengroepen.

Visie
De Poort vzw wil gangmaker zijn in kwaliteitsvol wonen en werk, waarbij de mens centraal staat, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

Missie
Een open poort voor kansengroepen naar duurzaam wonen en werk.

Kernwaarden voor de organisatie
OPEN ORGANISATIE
MENS STAAT CENTRAAL
KWALITEIT
AMBITIE